Vaste afstandsgrens van 25 kilometer voor alle emissiebronnen

Vaste afstandsgrens van 25 kilometer voor alle emissiebronnen -

Voor het berekenen van stikstofneerslag, nodig voor het aanvragen van een natuurvergunning, gaat een vaste afstandsgrens van 25 kilometer gelden. Voor woningbouw, landbouw en industrie/energie gelden nu geen afstandsgrenzen. Terwijl voor infrastructurele projecten rekening wordt gehouden met de stikstofneerslag tot vijf kilometer van de weg.

https://www.melkveebedrijf.nl/wet-en-regelgeving/stikstofaanpak/vaste-afstandsgrens-van-25-kilometer-voor-alle-emissiebronnen/