“Veel vragen over digitaal kunstmestregister blijven onbeantwoord”

“Veel vragen over digitaal kunstmestregister blijven onbeantwoord” -

BELFertil, de federatie voor de minerale meststoffensector, trekt naar de Raad van State met een verzoek tot vernietiging om komaf te maken met het digitaal kunstmestregister. “Het register zorgt onder andere voor veel rechtsonzekerheid en leidt tot een verstoring van het vrij verkeer van goederen en diensten”, zegt Secretaris-generaal Peter Jaeken.

https://vilt.be/nl/nieuws/veel-vragen-over-digitaal-kunstmestregister-blijven-onbeantwoord