Veldproeven met Groene Weide Meststof in Wageningen

Veldproeven met Groene Weide Meststof in Wageningen -

De Groene Weide Meststof wordt dit jaar opnieuw getest op grasland. De opzet van het onderzoek is gelijk aan de opzet van de veldproef op grasland die in 2020 op het proefbedrijf De Marke werd uitgevoerd. De veldproef wordt dit jaat echter aangelegd op een praktijkperceel grasland op zandgrond bij Wageningen.

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=231101