Verdiepende reactie Kamerbrief 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Verdiepende reactie Kamerbrief 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn -

Afgelopen week verscheen de Kamerbrief over het definitieve 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e APN). In de Kamerbrief wordt het definitieve actieprogramma voor de komende vier jaar gepresenteerd. De samenwerkende organisaties LTO, NAJK, Rabobank, NZO, BO-Akkerbouw, Cumela, NAV en POV vinden dat het ministerie van LNV een goede aanzet heeft gedaan om het maatwerkplan van de sector als alternatief voor de generieke maatregelen mogelijk te maken. 

https://www.lto.nl/verdiepende-reactie-kamerbrief-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn/