Vlaanderen verwerkte en exporteerde minder mest in 2020

Vlaanderen verwerkte en exporteerde minder mest in 2020 -

In 2020 is er in Vlaanderen 43,5 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest verwerkt of geĆ«xporteerd. Dit komt overeen met 4,6 miljoen ton mest. Ten opzichte van 2019 is dit een daling van 12,6%. Momenteel zijn er in Vlaanderen 143 operationele mestverwerkingsinstallaties actief. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=232656