Vroeg scheuren leidt tot mogelijk betere stikstofbenutting