Wijzigingen in maatregelen mestbeleid

Wijzigingen in maatregelen mestbeleid -

Dit jaar, 2021, is het laatste jaar van de looptijd van het 6e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (6e APN). Het ministerie van LNV heeft recentelijk een aantal voorgenomen maatregelen uit het 6e APN vertaald naar wet- en regelgeving. LTO Nederland blikt terug op de meest actuele wijzigingen en maakt de balans op van haar lobby-inzet en het uiteindelijke resultaat.

https://www.melkveebedrijf.nl/bemesting/mest-uitrijden/wijzigingen-in-maatregelen-mestbeleid/