'Wordt het stikstof of klimaat?'

'Wordt het stikstof of klimaat?' -

Tussen alle ophefveroorzakende toekomstplannen van de landbouw klonk het bijna als een terloopse opmerking: het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vindt dat bij de beoordeling van de staat van de natuur niet alleen naar kritische depositiewaarden moet worden gekeken.

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/10/30/wordt-het-stikstof-of-klimaat