WUR: 'Vrijstelling van 50 procent voor compost terecht'