Ziektewering door organische stof komt niet tot uiting