7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn na enkele aanpassingen definitief

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn na enkele aanpassingen definitief -

In de definitieve versie van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Zo worden klei- en veengronden uitgezonderd van de verplichte rotatie met rustgewassen. Ook de verplichting om uiterlijk 1 oktober een vanggewas in te zaaien gaat alleen gelden op zand- en lössgronden, waarbij wintergewassen worden uitgezonderd.

https://www.melkvee.nl/artikel/443658-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn-na-enkele-aanpassingen-definitief/