Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt niet aangepast bij afwijzen van derogatie

Actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt niet aangepast bij afwijzen van derogatie -

Het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn inclusief bijbehorend addendum is nodig om aan de vereisten van de Nitraatrichtlijn te voldoen en vormt daarmee de basis voor het huidige verzoek aan de Europese Commissie om een derogatie aan Nederland te verlenen om extra dierlijke mest te kunnen uitrijden. 

www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=241769