Afrekenbare Stoffenbalans biedt kansen voor melkveehouderij

Afrekenbare Stoffenbalans biedt kansen voor melkveehouderij -

De invoering van een Afrekenbare Stoffenbalans biedt voor de melkveehouderij op termijn opties om te kunnen sturen op de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals de samenstelling van het veevoer, beweiden en het beheer van grasland. Voor het kunnen sturen op grotere opgaven, bijvoorbeeld het soort stal dat boeren bouwen of de hoeveelheid dieren die zij hebben, is het op dit moment niet het geschikte middel.

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/04/22/afrekenbare-stoffenbalans-biedt-kansen-voor-melkveehouderij