Afromingspercentage fosfaat naar 10 procent

Afromingspercentage fosfaat naar 10 procent -

Minister Staghouwer heeft uitvoering gegeven aan artikel 77b van de Meststoffenwet. Dit artikel schrijft voor dat wanneer het totale aantal aanwezige fosfaatrechten het melkveefosfaatplafond niet langer overschrijdt, het afromingspercentage moet worden teruggebracht van 20 naar 10 procent.

https://www.melkvee.nl/artikel/468637-afromingspercentage-fosfaat-naar-10-procent/