Alternatieven voor dure kunstmest

Alternatieven voor dure kunstmest -

Dure kunstmest en mogelijke tekorten nopen veehouders te zoeken naar alternatieven. Er zijn nogal wat mogelijkheden. Voor de langere termijn kan de bodem zelf stikstof meer leveren.

www.boerderij.nl/alternatieven-voor-dure-kunstmest