Breed inzetbaar mineraal zorgt voor robuust teeltsysteem