CBS: fosfaat- en stikstofexcretie blijven naar verwachting in 2022 onder plafond

CBS: fosfaat- en stikstofexcretie blijven naar verwachting in 2022 onder plafond -

Op basis van de meest actuele gegevens mag verwacht worden dat de fosfaat- en stikstofuitstoot van de Nederlandse veestapel in 2022 de wettelijk vastgestelde productieplafonds niet zullen overschrijden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 18 augustus in de tweede kwartaalrapportage 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie.

www.melkveebedrijf.nl/wet-en-regelgeving/stikstofaanpak/cbs-fosfaat-en-stikstofexcretie-blijven-naar-verwachting-in-2022-onder-plafond/