CBS: ruw eiwitgehalte in rantsoen melkvee daalt verder