Consortium blij met duidelijkheid voor vanggewassen en bufferstroken in 2023

Consortium blij met duidelijkheid voor vanggewassen en bufferstroken in 2023 -

De verplichte inzaai van vanggewassen op zand en löss en de verplichte bufferstroken voor alle grondsoorten gaan in per 2024. Dit is de lezen in de Kamerbrief over het mestbeleid die afgelopen vrijdag is verstuurd. Minister Adema geeft aan meer tijd nodig te hebben voor de implementatie van deze maatregelen.

www.varkensbedrijf.nl/mest/meststoffenwet/consortium-blij-met-duidelijkheid-voor-vanggewassen-en-bufferstroken-in-2023/