"Energiecrisis onderstreept belang strategische keuzes voor mest en kunstmest"

"Energiecrisis onderstreept belang strategische keuzes voor mest en kunstmest" -

Binnenkort spreken de Europese energieministers in een spoedberaad over de problematiek rondom de hoge kunstmestprijzen en de beschikbaarheid van kunstmest. De stijgende kunstmestprijzen als gevolg van de omhooggeschoten gasprijzen onderstrepen wederom – nu vanuit mondiaal (voedsel)perspectief bekeken – het belang van derogatie, kunstmest en kunstmestvervangers, zo stelt LTO Nederland in onderstaand berichtwww.groentennieuws.nl/article/9455758/energiecrisis-onderstreept-belang-strategische-keuzes-voor-mest-en-kunstmest/