Experimenten met toevoegen van ongebluste kalk aan vaste kalvermest

Experimenten met toevoegen van ongebluste kalk aan vaste kalvermest -

Onder zoekers van Wageningen Livestock Research hebben de emissies van ammoniak, lachgas, methaan, koolstofdioxide en geur zijn gemeten bij de bewerking van kalverfeces door middel van toevoegen van ongebluste kalk en het mengen van deze kalk door de mest in een pilot installatie. 

www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=241640