Grondstoffen uit rioolwater terug leveren aan kunstmestfabrikanten