Groot deel NH3 verdwijnt direct in hogere luchtlaag

Groot deel NH3 verdwijnt direct in hogere luchtlaag -

Wereldwijd is er onafhankelijk van elkaar een aantal studies uitgevoerd met de conclusie dat een groot deel van de ammoniakuitstoot direct in een hogere luchtlaag verdwijnt en er nauwelijks sprake kan zijn van droge ammoniakdepositie op natuurgebieden. Deze wetenschappelijke bewijslast zou als basis moeten dienen voor het stikstofbeleid.

www.pigbusiness.nl/artikel/519856-groot-deel-nh3-verdwijnt-direct-in-hogere-luchtlaag/