Grote vraag meststoffen zorgt voor economische en diplomatieke winsten voor Marokko