Het gebruik van kunstmest: een kunst

Het gebruik van kunstmest: een kunst -

Hoe zorg ik voor een uniforme verdeling van de kunstmestkorrels zonder buiten de grenzen van het perceel te bemesten? Percelen oordeelkundig bemesten is voor elke landbouwer een uitdaging. Daarom organiseerde B3W, de Begeleidingsdienst voor een Betere Bodem- en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) rond het toepassen van kunstmest.

https://www.landbouwleven.be/13439/article/2022-04-01/het-gebruik-van-kunstmest-een-kunst