“Het graantekort is een kortetermijnprobleem met grote gevolgen op lange termijn”