In 2020 werd 59% van de aangevoerde stikstof omgezet in plantaardige productie

In 2020 werd 59% van de aangevoerde stikstof omgezet in plantaardige productie -

Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2020 is het overschot van stikstof in de landbouw met 20% gedaald. Vanaf 2010 zijn de veranderingen van jaar tot jaar vrij klein. In vergelijking met 2019, is het overschot met bijna 5% gestegen in 2020. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=238580