Inkomen op melkveebedrijven naar recordhoogte door melkprijs

Inkomen op melkveebedrijven naar recordhoogte door melkprijs -

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in 2022 wordt voor melkveebedrijven geraamd op 115.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is 70.000 euro meer dan in 2021 en ook 70.000 euro hoger dan het gemiddelde over de periode van 2017 tot en met 2021. De melkprijs ligt in 2022 op 58,50 euro per 100 kilo melk. Dat is 20 euro per 100 kilo en 52 procent boven het gemiddelde over die periode.

www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/12/19/inkomen-op-melkveebedrijven-naar-recordhoogte-door-melkprijs