Kabinetsplan: stopbonus voor boer bij natuurgebied, anders strengere milieueisen