Kamerbrief over moties tijdens debat over hoofdlijnen van gecombineerde aanpak en bredere stikstofbe

Kamerbrief over moties tijdens debat over hoofdlijnen van gecombineerde aanpak en bredere stikstofbeleid -

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) en minister Staghouwer (LNV) sturen de Tweede Kamer de appreciatie van de motie Bisschop over emissiereductie op het boerenerf en geven een reactie op de motie Thijssen over het formuleren van concrete doelstellingen voor reductie van industriƫle NOx-uitstoot.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/29/appreciatie-moties-hoofdlijnendebat-lnv