Kamerbrief reactie op verzoek om aanvullende informatie na technische briefing stikstof

Kamerbrief reactie op verzoek om aanvullende informatie na technische briefing stikstof -

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt aanvullende informatie naar aanleiding van de technische briefing van het RIVM over stikstof op 16 juni 2022. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer had hierom gevraagd.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/06/22/reactie-op-het-verzoek-van-de-vaste-commissie-voor-lnv-van-20-juni-jl-om-aanvullende-informatie-te-ontvangen-naar-aanleiding-van-de-technische-briefing-van-het-rivm-op-16-juni-jl