Klaver inzaaien voor besparing op kunstmestkosten

Klaver inzaaien voor besparing op kunstmestkosten -

De eerste mais wordt momenteel al geoogst. Op veel veehouderijbedrijven moet momenteel worden nagedacht over herinzaai van grasland en inzaai van gras op bouwland. De kunstmestprijzen zijn hoog en in combinatie met de eco-regeling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid maakt dit de teelt van grasklaver al dan niet in combinatie met kruidenrijk grasland interessant.

www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=242159