Meer meststoffen vanaf half juli vrij verhandelbaar binnen de EU

Meer meststoffen vanaf half juli vrij verhandelbaar binnen de EU -

Organische meststoffen, bodemverbeteraars en biostimulanten met een Europese status en CE-label als bemestingsproduct zijn vanaf 16 juli vrij verhandelbaar binnen en tussen landen in Europa. Dan wordt namelijk nieuwe Europese Meststoffenverordening 2019/1009 van kracht. Deze vervangt de huidige EG-Meststoffenverordening 2003/2003.

https://www.pigbusiness.nl/artikel/489162-meer-meststoffen-vanaf-half-juli-vrij-verhandelbaar-binnen-de-eu/