Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest

Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest -

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 474 miljoen kilogram in 2021. Dat is bijna 16 miljoen kilogram minder dan een jaar eerder en ruim 6 procent onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. De fosfaatuitscheiding bedroeg 149 miljoen kilogram in 2021. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/07/minder-stikstof-en-fosfaat-in-dierlijke-mest