'Minister moet oplossing vinden voor PAS-melders'

'Minister moet oplossing vinden voor PAS-melders' -

Coƶperatie Mobilisation for the Environment (MOB) wint de ene stikstofzaak na de andere. Deze week wil ze afdwingen dat ook wordt gehandhaafd op het niet voldoen aan de Wet stikstofreductie en natuurherstel (Wsn) door PAS-melders. Veel boeren en hun organisaties zitten erover in de stress, maar Stichting Stikstofclaim (SSC) adviseert enige kalmte. Stikstofminister Van der Wal s verplicht met een oplossing te komen.

https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10896451/minister-moet-oplossing-vinden-voor-pas-melders