PBL: 'Overgang naar circulaire economie vraagt om intensivering beleid'

PBL: 'Overgang naar circulaire economie vraagt om intensivering beleid' -

Een intensivering van het circulaire-economiebeleid met meer ‘drang en dwang’, concretisering van de voornemens uit het nieuwe coalitieakkoord en kabinetsbrede samenwerking zijn nodig om de forse ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 te realiseren.

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=237335