Precisiebemesting: waar staan we vandaag?

Precisiebemesting: waar staan we vandaag? -

Als landbouwer is het steeds een uitdaging om optimaal te voorzien in de stikstofbehoefte van het gewas en om tegelijk het nitraatresidu in de bodem zo laag mogelijk te houden. Precisiebemesting – waarbij we rekening houden met de variatie binnen een perceel – wordt vaak naar voren geschoven als één van de maatregelen die de landbouwer hierbij kunnen helpen.

https://www.landbouwleven.be/13547/article/2022-04-18/precisiebemesting-waar-staan-we-vandaag