Realtime vervoersbewijs mest kent overgangsfase

Realtime vervoersbewijs mest kent overgangsfase -

Vervoerders van mest moeten nog dit jaar een account aanmaken voor het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM). Wel hebben ze dan nog twee maanden de tijd om hiermee te starten. Ook veehouders die mest leveren en akkerbouwers of andere afnemers hebben begin volgend jaar nog een overgangsperiode.

www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/11/25/realtime-vervoersbewijs-mest-kent-overgangsfase