Taskforce moet lege rekken in de supermarkt vermijden