Varkensmest en concentraat kunnen zich meten met kunstmest