Varkenssector vermindert ammoniakuitstoot met ruim 83 procent