Verschillen organische stofbalans groot binnen regio’s, dus handelen boer bepalend