Versnelling en vergroting stikstofaanpak voor sterke natuur en gezonde leefomgeving

Versnelling en vergroting stikstofaanpak voor sterke natuur en gezonde leefomgeving -

De natuur versneld herstellen en het landelijk gebied toekomstbestendig maken. Dat is de kern van de hoofdlijnenbrief voor de aanpak van het stikstofprobleem, die minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/01/versnelling-en-vergroting-stikstofaanpak-voor-sterke-natuur-en-gezonde-leefomgeving