WUR: drietrapsraket lost stikstof- en klimaatprobleem veehouderij op

WUR: drietrapsraket lost stikstof- en klimaatprobleem veehouderij op -

Met de combinatie van dagontmesting, mestvergisting en stikstofstrippen zijn meerdere milieuproblemen tegelijk aan te pakken, blijkt uit het project Next Level Mestverwaarden. De ammoniakuitstoot kan met minimaal 55 procent (rundvee) tot 90 procent (varkens) worden teruggebracht. En de methaanemissie met 65 procent (kalveren) of 90 procent (rundvee en varkens).

www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/01/wur-drietrapsraket-lost-stikstof-en-klimaatprobleem-veehouderij-op