Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2021