Bemestingspraktijk is sterk in beweging

Bemestingspraktijk is sterk in beweging -

De actuele resultaten van het project 'Brabant Bemest Beter' zijn vorige week op een congres in Den Bosch gepresenteerd. Het project startte in 2020 met als doel mest duurzaam te bewerken en aan te wenden, met aandacht voor minimale verliezen en het sluiten van kringlopen via alternatieve meststoffen verkregen uit dierlijke mest. Initiatiefnemers zijn HAS green academy, provincie Noord-Brabant, ZLTO en het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM).

www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/01/17/bemestingspraktijk-is-sterk-in-beweging