Cosun: bieten nemen in oktober nog steeds stikstof op