Derogatie wordt versneld afgebouwd; hoe zit het precies?