Een goede start van uw mais in twee stappen

Een goede start van uw mais in twee stappen -

Een succesvolle maisoogst begint bij een goede start van het seizoen. Een goede start betekent meer groeidagen en dus een hogere kans op een goede opbrengst en kwaliteit. Hierin zijn twee stappen te onderscheiden, namelijk het moment van zaaien en het moment van onkruidbestrijding.

www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/03/29/een-goede-start-van-uw-mais-in-twee-stappen