Lage stikstofbemesting voor grasklaver en kruidenrijk grasland na 1e snede

Lage stikstofbemesting voor grasklaver en kruidenrijk grasland na 1e snede -

De tweede snede komt eraan. Om een goed klaver- en kruidenaandeel te handhaven en optimaal de stikstofbinding uit de lucht te benutten moet na de eerste snede zo min mogelijk stikstof bemest zijn. Dit is met name belangrijk in het vestigingsjaar na inzaai, de klaver en kruiden moeten zich nog ontwikkelen en ondervinden snel concurrentie van het gras.

www.melkveebedrijf.nl/veevoer-melkvee/grasland/lage-stikstofbemesting-voor-grasklaver-en-kruidenrijk-grasland-na-1e-snede/